Strona Tadeusza Jasonka - Radnego Miasta i Gminy Niepołomice

Zapomniany samorząd w Niepołomicach w latach 1867 – 1939

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na mój wykład "Zapomniany samorząd w Niepołomicach w latach 1867 – 1939" połączony ze zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Biernata wernisażem "Dzieje Samorządu Terytorialnego w Niepołomicach".

Zainteresowanych zapraszam na 17tą, w najbliższy wtorek (19.05.2015) do Biblioteki Publicznej w Niepołomicach, ul. Szkolna 1-3.

Z poważaniem,

Tadeusz Jasonek

 

 

Niepołomiczanie w powstaniu styczniowym

W dniu 7 maja 2013 w Bibliotece w Niepołomicach odbył się kolejny wykład Tadeusza Jasonka, tym razem poświęcony "Niepołomiczanom w Powstaniu Styczniowym". Poniżej przedstawiamy fragment artykułu ze strony niepołomickiej biblioteki na temat tego wykładu i fotorelacje z tego wydarzenia.

 

 

 

Czytaj więcej: Niepołomiczanie w powstaniu styczniowym

W trosce o pamięć i prawdę

W dniu 9 listopada 2012 roku w Bibliotece Niepołomickiej odbyła się uroczystość przekazania Dokumentów Komitetu Organizacyjnego Spotkań Kombatanckich byłych żołnierzy 2 Dywizjonu Pociągów Pancernych w Krakowie i Niepołomicach do naszej biblioteki przez księdza proboszcza Stanisława Mikę.

Z tej okazji odbył się też wykład Tadeusza Jasonka pt. "W trosce o pamięć i prawdę" w którym Pan Tadeusz krótko przypomniał historię 2 DPP w Niepołomicach, nawiązał do poprzedniego wykładu podczas którego mówił o sztandarze 2 DPP i w końcu przedstawił genezę powstania dokumentów przekazanych przez księdza proboszcza bibliotece.

 

Czytaj więcej: W trosce o pamięć i prawdę

Tajemnice sztandarów

Niezwykle ważnymi powiązaniami wokół których tworzą i funkcjonują społeczności lokalne, są bez wątpienia symbole. Sławne osobistości , sportowcy, naukowcy, słynne zabytki są tylko przykładami powodów do dumy dla mieszkańców niewielkich miejscowości. Współcześnie, jak i dawniej ludzie czuli potrzebę identyfikacji z takimi symbolami. W przedwojennej Polsce, w czasach o zupełnie innych priorytetach, symbolem wielkiej wagi dla mieszkańców Niepołomic był sztandar przez nich ufundowany. Właśnie o nim i jego losach była opowieść naszego gościa.

Czytaj więcej: Tajemnice sztandarów

Andrzej Wimmer okiem historyka

Andrzej Wimmer-Naczelnik Gminy Niepołomice i Uchwała Rady Miejskiej, która czeka na wykonanie”, to tytuł wykładu historycznego p. Tadeusza Jasonka wygłoszonego w Bibliotece Publicznej w Niepołomicach w dniu 20.03.2012 r. Pan Jasonek, niestrudzony badacz naszego miasta już po raz 12-sty zagościł ze swoimi wykładami w naszej książnicy.Tym razem prelekcja była poświęcona życiu działalności burmistrza Andrzeja. Wimmera. Postać tego lokalnego polityka ginie w naszej pamięci, wobec jego poprzednika Wł. Wimmera.Obaj działali w różnej rzeczywistości politycznej i gospodarczej. 23 lata kierowania sprawami gminy przez Wł. Wimmera, wobec 7 lub 9 lat( przerwą) rządów Andrzeja Wimmera, sugerują przewagę zasług na korzyść pierwszego z nich. Czy jednak tak powinno być?

Czytaj więcej: Andrzej Wimmer okiem historyka

Niepołomice i okolice od I rozbioru do odzyskania niepodległości

Po uroczystym powitaniu przez panią Dyrektor Biblioteki Joannę Lebiest zarówno prelegenta jak i uczestników, pan Tadeusz rozpoczął w charakterystycznym gawędziarskim stylu opowieść o trudnym czasie dla Polski i narodu ze szczególnym uwzględnieniem Niepołomic i ich mieszkańców. Skupił się na kilku elementach (gdyż niepodobna w ograniczonych ramach czasowych powiedzieć wszystkiego), które w istniejących dokumentach, kronikach są pomijane. Stwierdził również, że spotkania z mieszkańcami Niepołomic uświadomiły mu, że czas nieubłaganie mija, ludzie umierają i przez to wiele wydarzeń bezpowrotnie odchodzi w niepamięć. Starał się więc nakreślić sytuację w jakiej znalazły się Niepołomice po I rozbiorze Polski. Dołączył też okolice naszego miasta, bo jak mówi pojawiają się stwierdzenia, że historia okolicznych miejscowości nie jest znana. W czasie swojego wykładu pan Jasonek polemizował z tezą jakoby w czasach rozbiorów w Galicji naród polski nie doświadczał takiego ucisku i zniewolenia jak w zaborach pruskim i rosyjskim. Starał się pokazać, że wszyscy zaborcy byli jednakowo okrutni w swoich poczynaniach wobec Polaków i polskości, odnosząc to szczególnie do naszych terenów Przekonywał, że głównie Austria dążyła do rozbioru Polski. Pan Tadeusz przedstawił trzy główne aspekty życia mieszkańców naszej okolicy, które dotyczyły przemian w systemie komunikacyjnym, początków i rozwoju oświaty oraz efektów ruchu odrodzenia narodowego. Zaborcy niszczyli gospodarkę kraju, rabowali dobra naturalne (Puszcza Niepołomicka), prześladowali ludność a także zmuszali do służby wojskowej w armii austriackiej. Nie wpływali pozytywnie na rozwój gospodarczy, co więcej niektóre szlaki komunikacyjne zostały przez nich przerwane - Trakt Królewski przestał mieć znaczenie – co było ogromną stratą dla Niepołomic. Zainwestowano natomiast w połączenia kolejowe ( np. odcinek Kraków-Bochnia, który powstał zaledwie w ciągu roku). Na terenie naszego miasta i jego okolic istniały i działały szkoły między innymi prowadzona przez siostry zakonne w Staniątkach, których klasztor cudem uniknął kasacji.

Czytaj więcej: Niepołomice i okolice od I rozbioru do odzyskania niepodległości

Wykład historyczny pt. Władysław Wimmer. Inwestycje gminne w latach 1892 - 1915

W Bibliotece Publicznej w Niepołomicach 9 marca 2010 r. odbył się wykład historyczny pt. „Władysław Wimmer. Inwestycje gminne w latach 1892-1915” wygłoszony przez pana Tadeusza Jasonka-badacza historii niepołomickiej ziemi.
Autor wykładu na podstawie własnych badań i kwerend źródłowych przedstawił licznie zgromadzonej publiczności sylwetkę i działalność burmistrza Niepołomic - Władysława Wimmera.

Władysław Wimmer był dobrym organizatorem i gospodarzem Niepołomic. Z zawodu był budowniczym, wystawił więc w Niepołomicach szereg doskonale do dziś zachowanych budynków. Był właścicielem fabryki cegieł i dachówek. Dachówki i cegły z Niepołomic zdobyły sobie bardzo dobra sławę nie tylko w Polsce ,ale i poza granicami kraju. „ Polacy cieszyli się ,widząc dachówki z Niepołomic , czy to będąc w czasie II wojny światowej na robotach w Niemczech, w Dywizji Kościuszkowskiej w ZSRR, czy nawet W tworzącym się Wojsku Polskim w Syrii” - tak opowiadali słuchacze wykładu.

Czytaj więcej: Wykład historyczny pt. Władysław Wimmer. Inwestycje gminne w latach 1892 - 1915

Stara Karczma - fakty i hipotezy

Na podstawie zgromadzonych dokumentów przedstawił historię miejsca od początków jego powstania. W najstarszej historii naszego miasta pojawiają się trzy obiekty: zamek, kościół i właśnie karczma podarowana przez króla plebanowi Pełce. Karczma zlokalizowana była przy głównej drodze. Plany sporządzone pod kierownictwem prof. Zina pokazują lokalizację a także wygląd budynku. W początkach swego istnienia była ona szpitalem dla koni a wcześniej stajnią ułańską.

Wzmianka o Karczmie w Niepołomicach pojawia się w pamiętnikach Benedykta Gregorowicza z lat 1818-1822.
W latach dwudziestych XX wieku gmina tłumacząc się potrzebą budowy szkoły oraz remizy strażackiej prowadzi rozmowy z wojskiem w celu odkupienia budynków Karczmy. Pertraktacje kończą się jedynie możliwością dzierżawy części obiektu przez gminę. I tak też się staje. W tym też czasie chęć zakupu Karczmy zgłasza Bank Ludowy. Gmina zaczyna więc pertraktować z Bankiem a także po raz drugi z wojskiem. Rozmowy kończą się pomyślnie dla władz Niepołomic i gmina staje się właścicielem obiektu. Po przeprowadzonym remoncie gmina ogłasza przetarg ofertowy na powstałe lokale. W 1938 r. zatwierdzono umowy i użytkownikami Starej Karczmy stają się: Karol Welszar (mechanik przybyły z Bielska, który jak się później okazało był niemiecki szpiegiem i w czasie wojny pracował w Bochni na usługach gestapo), Staż Pożarna, Feliks Włodarski (wyroby cukiernicze), Mendelbaum, Ludwik Trzos, Spółdzielnia „Jedność”, z części wydzielono też magazyn.

Czytaj więcej: Stara Karczma - fakty i hipotezy

Wykład o historii Kopca Grunwaldzkiego

W dniu 16 listopada 2010 r. o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej w Niepołomicach odbył się kolejny wykład
Tadeusza Jasonka
"Jak Wężowa Góra stała się miejscem pamięci narodowej".

 

   Podczas prelekcji została przedstawiona historia Kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach. Tadeusz Jasonek opowiedział o budzeniu się świadomości patriotycznej wśród mieszkańców naszego miasta, genezach powstania idei usypania kopca, jego budowniczych i roli Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Zaprezentował także niezwykłe losy Księgi Pamiątkowej sypania Kopca, która zakopana pod ziemią przez Franciszka Ziembę przetrwała wojnę i w przyszłości (po prowadzonym obecnie procesie konserwacji) będzie mogła być dla wszystkich świadectwem zaangażowania Niepołomiczan w upamiętnienie zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Na koniec Tadeusz Jasonek przedstawił swoje nadzieje na wykorzystanie dzieła naszych przodków w edukacji i promocji Niepołomic.

Czytaj więcej: Wykład o historii Kopca Grunwaldzkiego

Wójtowie - naczelnicy - burmistrzowie gminy Niepołomice 1867 - 1947

Zapraszamy na cykl wykładów Tadeusza Jasonka poświęconych historii naszego miasta. Cykl ten obejmuje okres od 1867 do 1939 roku, czyli okres, kiedy Niepołomice funkcjonowały jako gmina samorządowa.
Wykłady dostarczą wiadomości historycznych ukrytych w dokumentach, przywołają postacie Niepołomiczan, ale ich celem jest także skłonienie dziś żyjących w Niepołomicach do opowiedzenia historii rodzinnych, które wzbogacą naszą wiedzę o historii miasta.

Czytaj więcej: Wójtowie - naczelnicy - burmistrzowie gminy Niepołomice 1867 - 1947

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour