Strona Tadeusza Jasonka - Radnego Miasta i Gminy Niepołomice

I sesja Rady Miejskiej VII Kadencji

Szanowni Państwo,

W dniu 28 listopada 2014 zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 25 listopada tegoż roku Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zwołał pierwszą sesję Rady Miejskiej wybranej 16 listopada. Tak została zainaugurowana VII kadencja władz samorządowych w naszej gminie.

Dla mnie będzie to już piąta kadencja pracy radnego. Pierwsza rozpoczęła się w 1998 roku. Pierwszą sesję wtedy poprzedził udział radnych we Mszy Świętej odprawionej przez ś.p. ks. Józefa Rzadkosza, przed cudownym obrazem św. Karola Boromeusza. W kolejnych kadencjach zrezygnowano z tej inauguracji.

 

Pierwsza sesja Rady Miejskiej nowej kadencji zawsze jest szczególna. Poprzedza jej rozpoczęcie urzędowe potwierdzenie wyboru przez wręczenie stosownego dokumentu przez przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej – w tym wypadku była to Pani Beata Czuraj. Otwarcie posiedzenia dokonał radny senior – Marian Zaręba. On też po stwierdzeniu praworządności obrad – obecni byli wszyscy wybrani radni – przeprowadził akt ślubowania. Odczytana przez seniora rota ślubowania i potwierdzenie jej przez każdego radnego tworzy szczególną atmosferę. Złożenie ślubowania daje radnym pełnię praw oraz potwierdza przyjęcie obowiązków. Ślubowanie to wyrażenie zobowiązania wobec suwerena – wyborców. Wypowiadane przez radnych słowo „ślubuję” - to obowiązek prawny – i dodawanie z własnej woli słów „Tak mi dopomóż Bóg” wydaje się proste, a jednak tworzy podniosłą atmosferę.

Pierwszym zadaniem pełnoprawnych już radnych jest wybór przewodniczącego i w naszym przypadku dwóch wiceprzewodniczących. Wynik wyborów przesądził o tym, że realizacja tego zadania nie sprawiła trudności. Odpowiedzialni za techniczne przygotowanie sesji przewidzieli, że na kandydatów zgłoszeni zostaną tylko przedstawiciele zwycięzców w wyborach i sporządzili stosowne karty do głosowania(bez miejsca na dopisanie ewentualnych kontrkandydatów). Rodzi się pytanie czy to intuicja czy też wskazanie na co mogą liczyć czterej „niezrzeszeni” radni. Zgodnie z wolą większości funkcje przewodniczącego Rady Miejskiej objął radny Marek Ciastoń, a funkcje zastępców radni Adam Suślik i Edward Wnęk. Czyli nic się nie zmieniło, także jeżeli do tego dodamy wynik wyborów na burmistrza pana Roman Ptaka, który po złożeniu ślubowania rozpoczął swoją drugą kadencję.

Po przeanalizowaniu procedur zastosowanych na tej sesji, porównaniu ich z notatkami z roku 2010, a także komentarzami prawnymi rodzą się we mnie wątpliwości, czy w pełni zostały zrealizowane wymogi prawne. Niepokój budzi też zapis w komentarzach prawnych, że ewentualne błędy w procedurze mogą przesądzać tak ważność decyzji podjętych na tej sesji jak również na decyzje podjęte w przyszłości. Te wątpliwości skłoniły mnie do przedstawienia ich w formie pisemnej przewodniczącemu Rady Miejskiej panu Markowi Ciastoń z prośbą o spowodowanie oceny prawnej tychże. Na pismo złożone 1 grudnia do dziś odpowiedzi nie otrzymałem. Mimo, że postawa większości w Radzie wskazuje na lekceważenie mniejszości i przejęcie pełnej odpowiedzialności to jednak uważam, że moja odpowiedzialność przed wyborcami wymagała przedstawienia uwag.

Tadeusz Jasonek

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour