Strona Tadeusza Jasonka - Radnego Miasta i Gminy Niepołomice

Kolejna sesja nadzwyczajna

Szanowni Państwo,


Przewodniczący Rady Miejskiej zwołał kolejną, trzecią sesję - ponownie w trybie nadzwyczajnym. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa 15 grudnia 2014 roku o godzinie 16:00 w Zamku Królewskim.

Sesja ponownie będzie dotyczyć Budżetu oraz Wieloletniej prognozy. Głosować będziemy również udzielenie pożyczki "Kołu Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach".

Zachęcam do zapoznania się z porządkiem obrad oraz z projektami uchwał.

Z przykrością zauważam, że tym razem nie umieszczono jeszcze (12.12.2014 18:20) informacji o sesji na stronie Gminy Niepołomice - ani na "głównej" ani na BIP.

Zamieszczono za to informacje o posiedzeniach Komisji Zdrowia, Sportu i Opieki społecznej Komisji Ładu i Bezpieczeństwa oraz Komisji Rewizyjnej. Szkoda tylko że wyłącznie na "głównej" i to bez porządków obrad. W każdym razie zapraszam w szczególności na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 15 grudnia 2014 roku o godzinie 17.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach, w pokoju numer 9.

Tadeusz Jasonek

Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014-2025

Uchwała w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki dla stowarzyszenia "Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach"

 

Dopisek: Obecnie o godzinie 20:30 jest już informacja o sesji na stronie "głównej" gminy, dalej brak na stronie BIP.

Dopisek2: Zauważyłem, że na stronie BIP jest informacja o Posiedzeniu Komisji Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Niepołomicach. Po prostu nie z zakładce Komisje - Posiedzenia, tylko w zakładce Rada. Informacji o sesji nadal nie ma - 9:45 13.12.2014

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour