Strona Tadeusza Jasonka - Radnego Miasta i Gminy Niepołomice

I Sesja Rady Miejskiej - wrażenia

Dziś tj. 28 listopada zgodnie z zarządzaniem komisarza wyborczego zebrali się radni wybrani do Rady Miejskiej w Niepołomicach na kadencję 2014-2018. Zgodnie z porządkiem wskazanym przez komisarza złożyli ślubowanie i dokonali wyboru przewodniczącego i v-ce przewodniczących. Ślubowanie złożył również burmistrz.

Podsumowując wyniki w gminie nie ma zmian personalnych na tych funkcjach w porównaniu z poprzednią kadencją.

Procedura zastosowana odbiegała znacznie od stosowanej w 2010 roku. Ponieważ nie wyjaśniono przyczyn zmiany będzie konieczne dokonanie jej prawnej oceny. Sprawa jest poważna ponieważ ewentualne błędne decyzje mogą być daleko idące. Wątpliwości po wyjaśnieniu przedstawię.

 

Tadeusz Jasonek

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour