Strona Tadeusza Jasonka - Radnego Miasta i Gminy Niepołomice

Koniec aktu wyborczego.

W dniu dzisiejszym w godzinach wieczornych otrzymałem zawiadomienie od Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.

Komisarz Wyborczy zwołał pierwszą sesję nowej Rady Miejskiej na 28 listopada 2014 roku godz.15:00. Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Zapraszam serdecznie wszystkich obywateli Miasta i Gminy Niepołomice do bycia świadkiem złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych i nowo wybranego burmistrza oraz wyboru przewodniczącego rady i jego zastępcy.

 

Zapraszam do zapoznania się  z pełnym tekstem otrzymanych przeze mnie dokumentów:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 25 listopada 2014 roku w przedmiocie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach

Zawiadomienie o zwołaniu pierwszej sesji Rady Miejskiej

 

Tadeusz Jasonek

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour