Strona Tadeusza Jasonka - Radnego Miasta i Gminy Niepołomice

Rola radnego

Kim powinien być radny?

Reprezentantem wyborców.

Winien utrzymywać więź z wyborcami. 


     
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny składa ślubowanie. Oto jego rota: 


" Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców ". 


Wielokrotnie burmistrz zarzucał radnym opozycji łamanie ślubowania. Powtórzono to w materiale przedwyborczym KWW Razem. Takie zarzuty nie mają potwierdzenia – jest to oszczerstwo!

- działania podejmowane przez Radnych Koła Niezależnych były zawsze zgodne z prawem,
- radni zawsze byli do sesji przygotowani merytorycznie, prezentowali swoje stanowisko, zgłaszali interpelacje (także w imieniu mieszkańców) Uczestniczyli w dyskusji, szkoda tylko, że brał w niej udział zazwyczaj sam burmistrz.

- uczestniczyli w pracach komisji,

- czytali i wnosili poprawki do protokołów – z czego nawet kpiono,

- gdy stwierdzali wady prawne uchwał lub działania na szkodę gminy, tak jak w przypadku działki w Ochmanowie, to występowali do Wojewody Małopolskiego o rozstrzygnięcie nadzorcze,

- występowali przeciw łamaniu Regulaminu Rady Miejskiej,

- występowali w obranie obrażanych i lekceważonych mieszkańców.

Jeżeli te działania są łamaniem ślubowania radnego, to gratuluję oceny. 


Takiego zarzutu nie kieruje się do pozostałych radnych

- bo głosowali jak trzeba, 

- bo nie zajmowali czasu na sesjach, 

- bo nie interesowali się czy uchwały są zgodne z prawem, 

- bo stwierdzali, że nie trzeba przeprowadzać kontroli – czyli realizować jednej z kompetencji Rady Miejskiej, 

- bo nie interesowali się jakie są wyniki kontroli RIO, a w szczególności nie chcieli przeprowadzać na ten temat dyskusji. 


Koło Radnych Niezależnych realizowało tylko to do czego upoważniały ustawy. Regulamin Rady ograniczał możliwości ich działania – w tym kierunku został zmieniony na początku kadencji. Zgłaszane poprawki były nie głosowane, co zmuszało nas do interwencji u Wojewody. Wnioski były odrzucane – na przykład mój wniosek, by zobowiązać burmistrza do publikowania informacji o wynikach badania wody dostarczanej nam przez wodociągi, został odrzucony głosami Klubu „Razem”. 


W tej sytuacji robiliśmy to wszystko co mogliśmy.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour