Strona Tadeusza Jasonka - Radnego Miasta i Gminy Niepołomice

O mnie

Zdjęcie z komunii syna - 2007 rok.

      Urodziłem się 15 sierpnia 1949 roku. Edukację rozpocząłem w państwowym przedszkolu mieszczącym się przy ulicy Pięknej. Kontynuowałem w Szkole Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym w Niepołomicach. Po zdaniu matury w 1967 r. i zdaniu egzaminu wstępnego zostałem studentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W 1972 roku obroniłem pracę magisterską napisana pod kierunkiem prof. Mariana Turowicza. Rozpocząłem pracę nauczycielską jako nauczyciel historii w Zespole Szkół Zawodowych w Tarnowie, gdzie pracowałem przez 4 lata. Przez rok pracowałem w Szkole Podstawowej w Zagórzu. Ze względów rodzinnych przez rok pracowałem poza oświatą. Powróciłem do szkolnictwa jako nauczyciel Gminnej Szkoły Zbiorczej w Niepołomicach i instruktor Komendy Hufca ZHP. Kiedy egzekutywa PZPR nie zatwierdziła mnie na stanowisku Komendanta Hufca, byłem pełniącym obowiązki przez jeden rok. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w 1980 roku rozpoczęła pracę Szkoła Podstawowa Nr 2, w której znalazłem zatrudnienie jako nauczyciel historii. W latach 80-tych na wniosek Inspektora Oświaty w Niepołomicach Władysława Ptaka zostałem zatwierdzony przez kuratorium na stanowisko zastępcy Inspektora. Wtedy już nie wymagano rekomendacji PZPR. Na tym stanowisku pracowałem do roku 1990, kiedy to decyzją ustawy sejmowej Inspektorat Oświaty i Wychowania został zlikwidowany. Powróciłem do pracy na stanowisko nauczyciela. Przez dwa lata pełniłem funkcję zastępcy dyrektora tej szkoły. Po 32 latach pracy zawodowej przeszedłem na emeryturę. Przez lata pracy spotykałem wielu życzliwych mi ludzi: rodziców moich uczniów, koleżanek i kolegów nauczycieli oraz moich przełożonych, dyrektorów szkół, w których pracowałem. Bardzo wiele zawdzięczam współpracy z nimi, zarówno w zakresie wiedzy i umiejętności merytorycznych, jak i poznania mechanizmów życia społecznego.

     W roku 1980 założyłem rodzinę, która obecnie składa się z mojej żony Krystyny z zawodu nauczycielki, dwóch synów Jerzego i Tadeusza oraz córek Barbary, Justyny i Joanny. Wraz z rodziną mieszkam przy ulicy Cmentarnej 13, we własnym domu.
     Syn i jedna z córek założyli już własne rodziny i oboje  obdarzyli mnie w roku 2014 wnuczkami. Powód do satysfakcji daje mi fakt, że syn i córka studiowali na tej samej uczelni, którą ukończyliśmy razem z żoną a pozostałe córki również ukończyły studia wyższe. Problemy (ale i radości) związane z opieką nad niepełnosprawnym synem powodują, że lepiej rozumiem rodziców, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji.

Zdjęcie rodzinne ze ślubu córki - 2012 rok.
     Po przejściu na emeryturę mogę poświęcić więcej czasu badaniom historii mojego miasta. Ułatwia mi to fakt, że część diety – po pokryciu kosztów związanych z pełnieniem funkcji radnego (telefon, literatura, wyjazdy) – przeznaczam na badania historyczne, prowadzone głównie w archiwach. Efektem tego są publikowane w gazetce parafialnej artykuły, a także publikacja opisująca 120 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach i 100-lecie jej orkiestry. Książka została wydana staraniem Zarządu OSP, przy pomocy gminy, która poniosła koszty wydania. Po przejściowych kłopotach, mogę prezentować swoją wiedzę o historii Niepołomic także w formie wykładów. Jestem wdzięczny Pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, jej pracownicom i osobom uczestniczącym w tych spotkaniach. Jestem przekonany, że wspólnie uda nam się ocalić od zapomnienia wiele faktów z dziejów naszego miasta i gminy.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour