Strona Tadeusza Jasonka - Radnego Miasta i Gminy Niepołomice

Moje zasady w pracy radnego

Główne zasady, które przyjąłem jako podstawę mego działania 
jako radnego to: 

- Prawda
- Pełna informacja
- Szacunek dla drugiego człowieka

     
Te zasady winny być przestrzegane w stosunku do Radnych i przez nich samych. Wszystkie organy władzy, a szczególnie organy samorządowe winny realizować je w stosunku do obywateli. Prawdziwa, pełna informacja umożliwia dokonanie obiektywnej oceny. Taka obiektywna ocena dokonana przez mieszkańców byłaby podstawą do dokonania wyborów. Jak wygląda to w praktyce?

Prawda
     Informacje dostarczane radnym są niepełne, a często i nieprawdziwe. O tym czy radni otrzymają ocenę prawną projektu danej ustawy zgodnie z Regulaminem Rady decyduje burmistrz. W tej kadencji takiej opinii najczęściej nie przedstawiano.
     Brak było analiz ekonomicznych przy projektach uchwał w sprawie zaciąganych kredytów i emisji obligacji. Jak zapisano w protokole pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej takich analiz nie sporządzono.
Informacje o zaległościach płatniczych na koniec roku w tym zobowiązania wymagane były niezgodne ze stanem faktycznym. Te fakty ustaliła kontrola RIO.

Pełna informacja
     Zarówno radni jak i opinia publiczna była informowana o samych sukcesach. Problemy były ukrywane – zamiatane pod dywan. Mieszkańcy dowiadywali się, że problemy to opozycja i harcerze. O tym, że błędy popełnił burmistrz i Rada „Gazeta Niepołomicka” milczy. Tak, więc obowiązuje jedyna słuszna informacja. Racje ma tylko siła przewodnia „Razem”.
     Ta siła przestrzega mieszkańców, że „Oni”, „Nowi, „Niezależni” chcą powrotu do biednych Niepołomic. Nie dostrzega jednak, że swoją propagandą sukcesów i ukrywaniem prawdy prowadzą wprost do czasów PRL.

Szacunek dla drugiego człowieka
     Szacunek dla drugiego człowieka to nie tylko pozdrowienie go, to nie tylko uścisk ręki, ale to także wysłuchanie go, gdy zwraca uwagę. Tu należy wspomnieć, ze każdemu zwracającemu się pisemnie obywatelowi należy się w ustawowym terminie odpowiedź. Wielu nigdy nie dostało żadnej odpowiedzi. Za kompromitujący należy uznać fakt, że dopiero po roku Rada Miejska rozpatrzyła skargę jednej z obywatelek. Przez ten czas przewodniczący Rady Miejskiej ukrywał przed Radnymi skargę, wchodząc w kompetencje Rady naruszał prawo. Takie postępowanie to brak szacunku dla obywateli.
     Radni niezależni, którzy zgłaszali zastrzeżenia prawne spotykali się z drwinami burmistrza, straszeniem i oskarżaniem o działania na szkodę Gminy i łamanie przysięgi radnego (do tej sprawy odniosę się oddzielnie).
     Czy takie zachowanie uznać należy za właściwe. Czy obrażanie radnego nie jest również brakiem szacunku dla popierających go wyborców.
     Czy pisanie pod adresem obywateli inaczej oceniających pewne fakty, że to warchoły, frustraci, pedofile polityczni nie przypomina postępowania władz z okresu PRL i czy jest ono do zaakceptowania, oceńcie Państwo sami.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour