Strona Tadeusza Jasonka - Radnego Miasta i Gminy Niepołomice

Moje zainteresowania historyczne

      Moje zainteresowania historią zrodziły się pod wpływem opowiadań mojego ojca o rodzinnej tradycji i historii jego rodzinnych stron. Do ich rozwoju przyczyniła się moja wychowawczyni Janina Witek, która ukierunkowała je na Niepołomice. Przez lata, poprzez rozmowy z mieszkańcami, dziś już nieżyjącymi, zdobywałem wiadomości o Niepołomicach. Zacząłem gromadzić materiały historyczne i inne pamiątki związane z naszym miastem. W sposób profesjonalny zacząłem wykorzystywać zdobyte wiadomości w pracy na lekcjach. Wiele informacji dostarczali mi uczniowie, których zachęcałem do rozmów z dziadkami i rodzicami.

Na prośbę Zarządu OSP Niepołomice opracowałem kronikę OSP, opublikowaną na stulecie działalności. W tym celu prowadziłem badania w archiwach. Obecnie kontynuuję te badania, dostarczają one bowiem nowych informacji i sądzę, że możliwe będzie wydanie kroniki pełniejszej, z zapisem do czasów współczesnych.


Zobacz Kronikę Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach 1890-1990 (2,3 MB)

 

Rozpocząłem badania nad rozwojem Niepołomic w XIX i w początkach XX wieku. Część swoich wiadomości przedstawiłem na prelekcji pt. „Sławni Niepołomiczanie”, zaprezentowanej na zaproszenie Biblioteki w Niepołomicach. Na prośbę dyrekcji Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły przedstawiłem wykład dotyczący 125 lat działalności szkoły przy ul. Szkolnej. Swoje wiadomości wykorzystuję w artykułach w parafialnej gazetce w cyklu „Ocalić od zapomnienia”. Moim marzeniem jest stworzenie klubu dyskusyjnego dla osób zainteresowanych historią Niepołomic. By każdy chętny mógł opowiedzieć to, co wie na ten temat. Tym sposobem można przypomnieć często mało znane fakty, a przecież historię naszej gminy współtworzą wszyscy mieszkańcy. Mam nadzieję opracować wyniki mojej pracy i podarować je mojemu miastu i przyszłym pokoleniom.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour